ZAREGISTRUJTE SI PŘES IS!
VS3_REFDIA REFLEXIVNÍ SEMINÁŘ - DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV BRNO

Každý z nás narazil ve vzdělávacím procesu a v mimoškolním životě na pedagoga nebo jiného člověka včetně našich rodičů, který na nás nebo na naše spolužáky (kamarády, kolegy) přenášel své nevyřešené vnitřní konflikty z dětství (= svoje mindráky). Ještě teď si připomínáme, že my takoví nechceme být a rozhodně nebudeme. Nemusí se nám to podařit, i když jsme přesvědčení o opaku. Pak to může znamenat, že sami sebe vnímáme zkresleně.  Obraz o sobě člověk získává v kontaktu s druhými lidmi, a proto i vy můžete využít příležitosti dozvědět se více o sobě právě v setkáních s lidmi v tvůrčích dílnách. Sdílená výtvarná tvorba má mimořádně silný potenciál k navázání smysluplné komunikace, potažmo k vytvoření prostředí důvěry a dobrých vztahů, od kterých můžeme získat velmi významné zpětné vazby. Zvolené cílové skupiny mohou být zárukou většího pracovního a osobnostního nasazení díky jejich neobvyklosti. Odmění nás svou bezprostředností a otevřeností. 

CO MŮŽETE VYŽADOVAT OD REFLEXIVNÍHO SEMINÁŘE?

 • V rámci iniciačních teoretických kurzů seznámení se specifiky (zejména s jejich prožíváním, s chováním a se specifickými potřebami) cílové skupiny (žadatelé o azyl, Romové, klienti diagnostického ústavu pro mládež, senioři, mentálně postižení).

 • Podporu při definování vašich očekávání (cíle) z kontaktu a práce s klientem.

 • Podporu při vytváření modelových situací s ohledem na specifické potřeby klienta.

 • Pojmenování vaší role a vašeho chování (včetně způsobu komunikace) v neformálním, ale strukturovaném setkání s klientem.

 • Pomoc při výběru výtvarné metody vzhledem k potřebám klienta (např. specifika kulturní a náboženské příslušnosti, možnosti komunikace, intelekt nebo jiné limitace, např. somatické, aktuální psychický stav).

 • Diskrétní individuální podporu ve zpětné sebereflexi v kontextu významných psychologických momentů v průběhu tvůrčí dílny i mimo ni.

 • Podpůrné skupinové reflexe (vyhodnocení) tvůrčích dílen.

 • Podporu při analýze a interpretaci (výkladu) zvláštností, které zaznamenáte během praktikování v kontaktu s klienty.

 • Pomoc při pojmenování vašich zkušeností, které lze přenést do dalších situací.

 • Reflexe vašich možností a limitací, se kterými vstupujete do komunikace s klienty, pokus o pojmenování vlastních osobnostních úskalí (například předsudků, mylných představ a informací) nebo hledání dalších nevyužitých zdrojů v kreativitě, které ještě můžete nabídnout.

ZA TO BUDE OD VÁS REFLEXIVNÍ SEMINÁŘ VYŽADOVAT

aktivní účast na setkáních s lektory. Vlastní významné postřehy z tvůrčích dílen zaznamenáte v elektronické a tištěné podobě min. 1 str. A4 textu.

CO MŮŽETE OČEKÁVAT OD  PRÁCE - PRAKTIKOVÁNÍ SE SPECIFICKÝMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI A S PODPOROU REFLEXIVNÍHO SEMINÁŘE?

 • Přípravu na velké strachy z toho, jak obstojíte v kontaktu, v komunikaci s lidmi s odlišnými zkušenostmi, s odlišným životními hodnotami a prioritami, s jinými a mnohdy dramatickými (smutnými) životními příběhy, s jinou výchovou.

 • Připravit se na obavy z jazykové bariéry (uprchlíci).
 • Připravit se na spolupráci se spolužáky (kolegy), které jste ještě neměli příležitost lépe poznat.
 • Připravit se na investici svého času, energie, vaší invence.
 • Připravit se na zájem klientů o váš životní příběh, na zájem s vámi komunikovat, navázat přátelský vztah.
 • Připravit se na obavy z vlastních limitů osobnostních, z limitů ve výtvarných schopnostech a dovednostech.
 • Připravit se na pocity zmaru, když se setkáte s nevděkem (romské děti).
 • Připravit se na pocity nespokojenosti ze své role v týmu, z nevydařeného tvůrčího procesu.
 • Naučíte se přizpůsobit se situaci, která neodpovídá vašim plánům a představám.

ZÍSKÁTE PRO SEBE…

…potěšení z právě vydařeného kontaktu a z komunikace, i když každý mluví jiným jazykem.

…na chvíli se stanete součástí sladěného soužití lidí z různých koutů světa a s jinými kulturními zvyky 

...vyzkoušíte si novou práci ve výtvarných dílnách v různých institucích, s různými klienty, se kterými se naučíte jednat

…naučíte se být kreativní ne ve smyslu výtvarné tvorby, ale ve smyslu vynalézavosti v jednání s méně podřídivými klienty (hlavně uprchlické a romské děti, mentálně postižení lidé, ale i senioři)

…naučíte se být autentičtí, zůstat sami sebou, být otevření, nebát se komunikovat s druhými a zároveň být citliví k jejich potřebám i k jejich představám

…vyzkoušíte si přenášet své nadšení na druhé, motivovat

…naučíte se být v kontaktu se svými pocity, se svým prožíváním

…získáte nový pohled na své spolužáky/kolegy.

…poznáte jiný přístup k životu nebo se alespoň pokusíte o dovednost podřídit se jinakosti 

…vyzkoušíte si, že není nutné být za každou cenu kreativní, stačí se nechat klientem vést, pokud si to mimořádná situace vyžaduje

…objevíte v lidech jejich schopnosti, i když na první pohled žádné nemá a nechce se vůbec výtvarně projevit  

…zažijete si chvíle klidu, soustředění, napětí, smíchu, získáte lepší představu o lidech a utvrdíte se v tom, že všude jsou lidé stejní, protože potřeby člověka na pozornost a uznání se nemění

…vyzkoušíte si, že můžete víc trvat na svém vlastním úsudku a nenechat se strhnout tím, že někdo po vás chce výkon a vy chcete kvalitu, přestože nehledáme skryté umělecké poklady

…naučíte se, že pokud chcete získat od druhých to „nej“, je třeba více citlivosti, otevřeně projevovaného zájmu, aktivní komunikaci, více trpělivosti, a hlavně vytvářené atmosféry důvěry 

…naučíte se být empatičtí a citliví vůči potřebám a představám klienta, na druhou stranu se nemusíte bát usilovat a zasloužit si respekt (i když druzí mají více „odžito“)

…přijmete skutečnost, že výtvarný výstup může být až druhotný produkt hodnotného kontaktu a komunikace, po kterém všichni naši klienti primárně touží

…naučíte se přizpůsobit se situaci, improvizovat a nechat se inspirovat spontánností druhých (hlavně dětí).

…hlavně si vyzkoušíte své limity, které vás nemusí nutně omezovat a tak získáte více sebedůvěry 

…na druhou stranu si vyzkoušíte své hranice, naučíte se chránit si je a otevřeně se vymezit tomu, co je vám nepříjemné 

…vyzkoušíte si, jak snesete odlišnosti od vašich představ a plánů od právě probíhající skutečnosti 

…zjistíte si pro sebe, že vaše nejistoty nejsou škodlivé, ale jsou výbornými podněty k veškerému vašemu dalšímu fungování a zamyšlení

…naučíte se chválit druhé a ocenit i sami sebe

…získáte od klientů hromadu zpětných vazeb, ať pozitivních, tak i negativních, které jsou nejlepší školou

…naučíte se přijímat nenaplněná očekávání, protože výsledek se ne vždy vyrovná vložené investici 

…naučíte se trpělivosti a koncentraci na akci 

…můžete si vytvořit reálnější pohled na to, co byste chtěli dělat v budoucnosti

…máte šanci profesně i osobnostně povyrůst!