O PROJEKTU

Projekt si klade za cíl inovaci studijních programů katedry výtvarné výchovy PdF MU. V rámci rozvoje mezioborových vztahů s katedrou speciální pedagogiky, katedrou sociální pedagogiky a katedrou psychologie PdF MU projekt studentům nabízí zvýšení odbornosti a kompetencí směrem k uplatnění v oblasti práce se sociálně znevýhodněnými skupinami. Předpokladem pro úspěšnou realizaci projektu je rozvoj spolupráce PdF MU s partnerskými institucemi. Partnery projektu jsou Správa uprchlických zařízení MV ČR, Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, Diagnostický ústav pro mládež Veslařská, Brno, Muzeum romské kultury, Domov pro seniory Podpěrova, Brno. Je vytvořeno technologické zázemí umožňující využití nových médií. Studenti se mohou zúčastnit teoretických kurzů ve všech partnerských institucích. Na základě získaných poznatků dochází ke kontaktu s klienty partnerských institucí prostřednictvím realizovaných tvůrčích dílen. Pod odborným vedením psychologa, speciálního pedagoga a didaktika probíhají reflexivní semináře reagující na průběh jednotlivých aktivit. Veškeré výstupy jsou průběžně dokumentovány a vyhodnocovány, na jejich základě vznikají studijní opory. Projekt je veřejnosti prezentován na výstavách a odborných konferencích. 

 

ODKAZY

KONTAKTY


PROJEKTOVÝ TÝM

Supervizor
Petr Kamenický
petr.kamenicky@seznam.cz

Manažer
Marta Svobodová
marta.svoboda@gmail.com

Asistent projektu
Michal Maruška 
mmaruska@mail.muni.cz

Psycholog
Marcela Landová
psychodum@volny.cz

Didaktik
Hana Stadlerová
stadlerova@ped.muni.cz

Speciální pedagog
Pavla Novotná
pavla.mia.nov@email.cz 

Administrátor
Jitka Sedláčková
jitka.sed@gmail.com


LEKTOŘI

Lektor SUZ
Eva Kaličinská
sameta@post.cz

Lektor PSP
Zuzana Strakošová
strakosova.zuzana@seznam.cz

Lektor ROM
Marianna Petrů
marianna.petru@mail.muni.cz

Lektor DIAG
Martina Nováková
mar-mar@email.cz

Lektor SEN
Zuzana Ištvanová
zuzu.ist@seznam.cz

Lektor nových médií
Michal Maruška
mmaruska@mail.muni.cz

Adresa:
KVV PdF MU Brno 3. patro, Poříčí 7,
603 00 Brno
tel. 54949 3269 fax 54949 1620
Aktuality posílejte na: wwwkvv@gmail.com