ZAREGISTRUJTE SI PŘES IS!
VS3_DILDIA TVŮRČÍ DÍLNY - DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV BRNO

Práce v rámci Tvůrčí dílny – diagnostický ústav je ideální možností, při níž má student – budoucí pedagog – možnost vyzkoušet, otestovat a naleznout své vlastní pedagogické kvality, přednosti, ale také nedostatky. Aktuální nálada dítěte umístěného do diagnostického ústavu je důležitou proměnnou, která může zásadně ovlivnit či změnit původní studentův záměr.

PŘED ZAHÁJENÍM

Tvůrčí dílny doporučujeme studentům alespoň jednu individuální návštěvu výtvarného atelieru. Student si tedy udělá nejen představu o běžných pracovních činnostech v atelieru, především se setká s klienty v jejich „domovském“ prostředí. Tato návštěva poskytuje studentovi důležitá fakta, která mu pomohou zvolit téma, jemuž zaměří svoji činnost s dětmi v rámci Tvůrčí dílny.

DŘÍVE, NEŽ SI STUDENT DEFINITIVNĚ URČÍ TÉMA, JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT TŘI ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

  1. Prvním z nich je atraktivita: Zjistěte, jaké mají děti vlohy, co je jim blízké a zkuste téma přizpůsobit „na míru“. Velice dobře přijímané jsou činnosti mimo zdi ústavu. Může se tedy jednat o společný land art, pohybovou aktivitu, prožitkovou činnost, pixelaci (nebo jiné animační metody) v okolním parku, lese, na pedagogické fakultě, kdekoliv.
  2. Druhým důležitým pravidlem je přiměřenost. Ačkoliv se téma může studentovi zdát jakkoliv dokonalé, je třeba zohlednit míru zkušeností dětí. Děti ze znevýhodněného sociálního prostředí možná nikdy nepracovaly s multimédii, kamerou, některé netuší, jak se dělá animace. Zvažte tedy, jakou cestou se vydáte. Téma by mělo být náročné v takové míře, aby jeho absolvování bylo lákavé a při práci na něm se něco nového/zajímavého dozví. Příliš komplikované projekty se mohou setkat s nezájmem dětí, trvá-li navíc náročná činnost i další dny dílny, některé děti to spíše odradí a aktivity se následující den odmítnou zúčastnit. Ideálním kompromisem je přiměřeně náročné téma, ze kterého děti uvidí výstup již první den. Další den (dny) pak může být téma dále rozvíjeno (změnou výtvarné techniky, natočením dalšího dílu příběhu, atp.).
  3. Posledním bodem je spíše doporučení. Ať již student zvolí jakýkoliv pedagogický přístup při práci s dětmi z diagnostického ústavu, měl by být sám sebou, zvládat vlastní emoce, naslouchat. Student bude vystaven chování psychicky nestálých děti, které je třeba neustále motivovat a snažit se překonat jejich nechuť ke zkoušení nových věcí cestou nejmenšího odporu. Důvěra a otevřenost, kterou si student u dítěte získá, se pak promítne nejen ve výsledném výtvarném výstupu, ale také ve společném zážitku z celé tvorby.

Závěrem je třeba zdůraznit, že všechna témata pro dílny, materiálové požadavky a výběr místa pro práci s dětmi by měly být konzultovány s lektorkou. Dále pak nejasnosti z hlediska chování a přístupu ke klientům (vlastní nejistota, problematické či krajní situace) pak musí být konzultovány s psychologem na reflexivních seminářích, či jinou kompetentní osobou působící v rámci projektu.

Mgr. MgA. Martina Nováková, lektor DIAG

Diag- normální život from specialni.vytvarna.vychova on Vimeo.

DIAG- Šišek málo from specialni.vytvarna.vychova on Vimeo.

DIAG - 6 kilometrů dlouhá čára from specialni.vytvarna.vychova on Vimeo.