Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Rozšiřující programy:

Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět 2. stupně základní školy:
Učitelství Výtvarné výchovy na 2. stupni ZŠ 

Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět pro střední školy:
Učitelství Výtvarné výchovy na SŠ

Rozšíření učitelské kvalifikace na jiný druh školy:
Výtvarná výchova pro SŠ – rozšíření učitelské kvalifikace na jiný druh školy

Rozšíření učitelské kvalifikace na jiný stupeň základní školy:
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – obor výtvarná výchova

Cílem studia celoživotního vzdělávání ve všech studijních programech katedry výtvarné výchovy je odborná příprava pedagogů, kteří budou schopni předávat poznatky a aktivizovat zážitky v kontaktu s výtvarným uměním i v procesu aktivních výtvarných činností. Studium výtvarné výchovy počítá s jistou syntetizující pozicí tohoto oboru a jeho mezioborovými přesahy, proto poskytuje studentům integrované znalosti a dovednosti vycházející z oboru výtvarná pedagogika a její didaktiky s oporou o aktuální výzkumné poznatky, dovednosti reflexe procesu výuky na odpovídajících typech a stupních škol. Studující si osvojují vedle metodologických přístupů k teoretické látce i základy metodických principů při praktických výtvarných činnostech. Velmi zásadní je i příprava prezentačních dovedností a schopnosti přesahovat školní rámec směrem k veřejnosti v podobě výstav, tvorby profesního či autorského výtvarného portfolia i dalších výtvarných aktivit. Zmíněnou koncepci programu doplňují odpovídající předměty závěrečné zkoušky, kterými je studium zakončeno.

 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace:

Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii
Podrobné informace na stránkách: www.studiumarteterapie.cz 

Základní informace k přijímacímu řízení:  ZDE

V dokumentech ke stažení naleznete:
CŽV – rozvrh
CŽV – otázky k závěrečným zkouškám
CŽV – standardy KVV k závěrečným pracím

Garant CŽV: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.

Mapa stránekHomepage >   Studium >   Celoživotní vzdělávání (CŽV)

e-galerie
Břetislav Malý / Světlo musí být zlatéGalerie Pitevna / 4. 12. 2019 – 17. 1. 2020 / www.fotomisad.cz