Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět:

Rozšíření učitelské kvalifikace z 1. st. na 2. st. ZŠ:
ZS1 Výtvarná výchova pro základní školy

Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět pro 2. st. ZŠ:
Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy

Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět pro SŠ:
Výtvarná výchova na střední škole

 

Rozšíření učitelské kvalifikace na jiný druh školy:

Rozšíření učitelské kvalifikace z 2. st. ZŠ na SŠ:
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy

 

 

Cílem studia celoživotního vzdělávání ve všech studijních programech katedry výtvarné výchovy je odborná příprava pedagogů, kteří budou schopni předávat poznatky a aktivizovat zážitky v kontaktu s výtvarným uměním i v procesu aktivních výtvarných činností. Studium výtvarné výchovy počítá s jistou syntetizující pozicí tohoto oboru a jeho mezioborovými přesahy, proto poskytuje studentům integrované znalosti a dovednosti vycházející z oboru výtvarná pedagogika a její didaktiky s oporou o aktuální výzkumné poznatky, dovednosti reflexe procesu výuky na odpovídajících typech a stupních škol. Studující si osvojují vedle metodologických přístupů k teoretické látce i základy metodických principů při praktických výtvarných činnostech. Velmi zásadní je i příprava prezentačních dovedností a schopnosti přesahovat školní rámec směrem k veřejnosti v podobě výstav, tvorby profesního či autorského výtvarného portfolia i dalších výtvarných aktivit. Zmíněnou koncepci programu doplňují odpovídající předměty závěrečné zkoušky, kterými je studium zakončeno.

 

Obory k prohloubení odborné kvalifikace

Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii
Podrobné informace najdete na stránkách: www.studiumarteterapie.cz 

Základní informace k přijímacímu řízení:  ZDE

V dokumentech ke stažení naleznete:
CŽV – rozvrh
CŽV – otázky k závěrečným zkouškám
CŽV – standardy KVV k závěrečným pracím

Garant CŽV: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.


e-galerie
Martina KalašováBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Silence / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020