Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Studijní informace

Večerní kresba figury /aktu

Večerní kresba či malba figury /aktu

V rámci doplňujících studentských výtvarných aktivit na katedře výtvarné výchovy bude probíhat každé pondělí od 17:30 do 19:30 na uč. č. 13 večerní malba nebo kresba (dle chuti) postavy / aktu. Na model se studenti skládají (cca. 20 kč.). Kdokoli je vítán. Počet příchozích bude vždy limitován kopacitou učebny č.13.

Konzultující na večerní kresbě - malbě : Petr Kunčík.

Mapa stránekHomepage >   Studijní informace >   Večerní kresba figury /aktu

e-galerie
BAW2024