Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Studijní informace

Umělec + umělci

dokumenty
ke stažení

V podzimním semestru se na naší katedře uskuteční přednáškový cyklus Umělec+umělci. Rádi vás přivítáme ve vybrané středy v 17.00, poprvé 7. 10. (více v letáku v dokumentech ke stažení).

Celkem pět setkání s českými a slovenskými umělci (Adam Vačkář, Kateřina Šedá, Oto Hudec), teoretiky a pedagogy (Jan Zálešák, Michal Koleček) má ambici přiblížit zajímavé umělecké pomezí - participativní projekty, které vycházejí ze spolupráce s dětmi, žáky nebo studenty. Otevřeme tak témata, která mohou být zajímavá nejen z hlediska uměleckého, ale i pedagogického.

Dále bych vás rád upozornil na přednášku vídeňského umělce Herwiga Turka, jehož tvorba se pohybuje na jiné podnětné hranici - umění, technologií a vědy. Proběhne 19.10. a zve vás Jana Francová.

Těšíme se na vás
Ondřej Navrátil

Mapa stránekHomepage >   Studijní informace >   Umělec + umělci

e-galerie
Aneta ŠilhánkováBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Destruction / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020