Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Studijní informace

Odevzdáváte na jaře 2015 závěrečnou práci?

Odevzdáváte na jaře bakalářskou práci?

Vedoucí KVV PdF zve studenty posledního ročníku bakalářského studia na povinné
INFORMAČNÍ SETKÁNÍ
v pondělí 3. 11. 2014  v 18.20 v učebně 60
Účast je povinná pro studenty, kteří mají  bakalářskou práci zadanou na katedře VV

Odevzdáváte na jaře diplomovou práci?

Vedoucí KVV PdF zve studenty posledního ročníku magisterského studia na povinné
INFORMAČNÍ SETKÁNÍ
ve středu 5. 11. 2014  ve 13.30 v učebně 18A
Účast je povinná pro studenty, kteří mají  diplomovou práci zadanou na katedře VV

Mapa stránekHomepage >   Studijní informace >   Odevzdáváte na jaře 2015 závěrečnou práci?

e-galerie
Eliška HrubáBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Record / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020