Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Studijní informace

ODBORNÉ EXKURZE

dokumenty
ke stažení

ODBORNÉ EXKURZE
PRO STUDENTY KATEDRY VÝTVARNÉ VÝCHOVY

OLOMOUC čtvrtek 1. prosince 2011 od 9.55 do 16.00 h, vstupné zdarma
sraz: 9.55 h Muzeum umění Olomouc, Muzeum moderního umění, Denisova 47
doprava individuálně
program: návštěva výstav, teoretické i praktické představení vzdělávacích programů lektory Muzea umění Olomouc a Vlastivědného muzea v Olomouci

BRNO čtvrtek 8. prosince 2011 od 16.55 do 18.00 h, vstupné zdarma
sraz: 16.55 h Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2
program: komentovaná prohlídka výstavy Útroby architektury s prof. Ing. arch. Zdeňkem Fránkem (vystavujícím) a Mgr. Rostislavem Koryčánkem (ředitelem a kurátorem)

Kdo se zúčastníte, přihlaste se do úterý 29. listopadu 2011 na e-mailovou adresu
alicestuchlikova@mail.muni.cz.
Mgr. Alice Stuchlíková

Mapa stránekHomepage >   Studijní informace >   ODBORNÉ EXKURZE

e-galerie
BAW2024