Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Studijní informace
6. – 10. září 2017

Bienále + Benátky

Navštivte zásadní přehlídku současného umění! Pořádanou v prostředí města, které samo o sobě je kulturním monumentem!

Termín | 6. – 10. září 2017
Cena | 3 700 Kč

 

Program:

1. den | Odjezd z Brna ve večerních hodinách přes Rakousko do Itálie.

2. den | V ranních hodinách příjezd na odstavné parkoviště u Benátek. Krátká cesta vlakem do Benátek na nádraží Venezia Santa Lucia. Procházka probouzejícím se městem, návštěva Bienále. Navečer návrat vlakem k autobusu a přejezd na ubytování v letovisku Lido di Jesolo, nocleh.

3. den | Po snídani odjezd do přístaviště Punta Sabbioni, odtud plavba vaporettem do Benátek,
návštěva Bienále. Navečer návrat na ubytování v letovisku Lido di Jesolo, nocleh. Návrat do hotelu dle počasí a chuti.

4. den | Po snídani odjezd k přístavišti, odtud vaporettem do Benátek, celodenní prohlídka města, muzeí a galerií, ve městě rozptýlených prezentací Bienále. Možnost využít dvoudenní jízdenku k prohlídce ostrovů v Benátské laguně – Murano, Burano, Torcello, případně Lido di Venezia. Večer návrat lodí do Punta Sabbioni, odjezd, noční jízda Rakouskem se zdravotními zastávkami.

5. den | V časných ranních hodinách příjezd do Brna.

Cena zahrnuje | dopravu luxusním autokarem, 2x ubytování se snídaní v hotelu *** ve vícelůžkových pokojích, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje | vstupné do objektů, zpáteční jízdenku na vlak 1. den cca 5 €, jízdy vaporettem (1 jízda 8 €, celodenní lístek 20 €, dvoudenní 30 €), komplexní pojištění.

Orientační ceny vstupů | vstupy do kostelů od 4 €, Dóžecí palác 13 €, Academia 8 €.
Podmínkou uskutečnění zájezdu je 40 přihlášených osob.

Přihlásit se je možné do 30. června 2017 těmito způsoby:

1. Osobně v CK Čebus na Běhounské ulici 19 v Brně v pracovní dny mezi 9. a 17.30. Minimální záloha 1.500 Kč. Doplatek nejpozději 14 dní před odjezdem, tj. 23. srpna.
2. Vyplnit a poslat přihlášku na www.cebus.cz odkaz https://www.cebus.cz/dokumenty/prihlaska/
a následně Vám e-mailem přijde potvrzení s číslem účtu a variabilním symbolem pro platbu převodem.
Jako název zájezdu prosím vyplňte “Benátky – Bienále 2017”.
tel 545 217 898 | info@cebus.cz | www.cebus.cz
 

Pořádá Katedra výtvarné výchovy Pdf MU

57. Bienále (13. 5. – 27. 10. 2017) a další výstavy
Bienále je od r. 1895 nejvýznamnější světovou přehlídkou současného umění. Vedle samostatných prezentací jednotlivých zemí (Giardini i různé paláce ve městě) nabízí Arsenale a Italský pavilon v Giardini hlavní tematickou výstavu „Viva arte viva“, které má ve světě konfliktů upozornit na hodnotu a smysl umění. Kurátorem je Christine Macelová. V československém pavilónu se letos prezentuje Jana Želibská.

 

Mapa stránekHomepage >   Studijní informace >   Bienále + Benátky

e-galerie
BAW2024