Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Galerie Sýpka

 

Galerie Sýpka, Osová Bitýška, Vlkov

V Galerii Sýpka se katedra výtvarné výchovy Pdf MU prezentuje výběrovou výstavou praktických bakalářských a diplomových prací, přičemž sponzor této akce – Cukrárna u Zdubů – uděluje ceny za práce nejlepší. Prezentuje se zde malba, kresba, fotografie i video art. Velkorysý prostor barokní sýpky přitom umožňuje každému z vystavujících představit podstatnou část z celku jejich práce. 

2014 - NASYPÁNO

2013 - NA SÝPCE SYPAT

2012 - Místo Sýpky

2011 - Budiž Sýpka!

2010 - NA SÝPCE, NE DOMA

2009 - DIP BAK 09 v Galerii Sýpka

Mapa stránekHomepage >   Galerie >   Galerie Sýpka

e-galerie
Anna Hulačová / Rezidua kolektivizaceGalerie Pitevna / 3. 10. – 15. 11. 2019 / www.fotomisad.cz