Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Galerie Sýpka

 

Galerie Sýpka, Osová Bitýška, Vlkov

V Galerii Sýpka se katedra výtvarné výchovy Pdf MU prezentuje výběrovou výstavou praktických bakalářských a diplomových prací, přičemž sponzor této akce – Cukrárna u Zdubů – uděluje ceny za práce nejlepší. Prezentuje se zde malba, kresba, fotografie i video art. Velkorysý prostor barokní sýpky přitom umožňuje každému z vystavujících představit podstatnou část z celku jejich práce. 

2014 –- NASYPÁNO

2013 – NA SÝPCE SYPAT

2012 – Místo Sýpky

2011 – Budiž Sýpka!

2010 – NA SÝPCE, NE DOMA

2009 – DIP BAK 09 v Galerii Sýpka

Mapa stránekHomepage >   Galerie >   Galerie Sýpka

e-galerie
Břetislav Malý / Světlo musí být zlatéGalerie Pitevna / 4. 12. 2019 – 17. 1. 2020 / www.fotomisad.cz