Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

blog

REWIND

REWIND

 http://www.rewind.cz

Předmětem projektu <<REWIND je průběžná prezentace současných výtvarných umělců, teoretiků a kurátorů. Jednotlivé přednáškové bloky se odehrávají ve „zdvojeném formátu“, přičemž jejich účastníci mají možnost různých forem přímé konfrontace svých tvůrčích nebo teoretických přístupů
a strategií.

<<REWIND je realizován za podpory MŠMT, Fakulty výtvarných umění VUT v Brně a Moravské galerie. Jeho cílem je iniciace otevřené platformy ke vzniku živého diskusního fóra orientovaného na dění v současném českém a slovenském umění a podpora uměleckého výzkumu na FaVU VUT.

V roce 2010 se projekt orientuje na představení autorů, kteří se zabývají vztahy mezi plošným zobrazením a tvojrozměrností a kteří současně kladou důraz na instalační řešení. K přednáškové účasti budou mimo jiných vyzváni Vasil Artomonov, Alexej Klyuykov, Svätopluk Mikyta, Jan Nálevka, Jan Šerých, Tomáš Vaněk. Z řad teoretiků nebo kurátorů pak Václav Magid, Marek Pokorný, Tomáš Pospiszyl, Vlado Beskyd, Jan Zálešák, ad.   (citováno ze zdroje)

Videodokumentace všech dosavadních přednášek umělců vs. teoretiků projektu <<REWIND, včetně textů a obrazové dokumentace tvorby autorů, najdete na : http://www.rewind.cz

Mapa stránekHomepage >   blog >   REWIND

e-galerie
Martina KalašováBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Silence / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020