Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

blog

Litky

Litky

Práce s litou barvou - možné rozšiřující inspirační pole k právě probíhající výstavě Milana Housera v Archivu MU.

Milan Houser - název tohoto příspěvku "Litky" je přímo jedním z cyklů obrazů Milana Housera. Další jeho cykly u nichž se objevuje práce s litou barvou, perletí nebo lakem např.: Kaluže 1, 2; Malba v modelu / Černobyl; Tortura; 900 litrů; Hory 2; Perleti.
www portfolio ZDE...

Evžen Šimera - propojuje ve své tvorbě malby a konceptuální přístup. Obrazy a objekty pojednané za pomoci lité (stékající) barvy a fyzikálních zákonů (převážně gravitace), např. cykly: Dripping Paintings; Dripping Frames; Convex canvas; Bloody Mary; New Dripping; Monument of Gravity; Zero Gravity painting; Protipóly ad. 
www portfolio ZDE...

Dominik Lang - často ve své tvorbě zkoumá protiklady mezi věcmi, které vznikají náhodou a těmi, které můžeme kontrolovat. Příkladem je Žlutá skvrna z roku 2005. Lang pečlivě vylívá z plechovky žlutou barvu na nalezeném nejhorizontálnějším místě, které předurčuje její estetické kvality.
Foto ZDE...     Video (00: 28 min.) ZDE...     www portfolio ZDE...

Katarína Hládeková, Filip Smetana: CMYK  - společný výstavní projekt v BKC: Galerie mladých / Brno / 7. 4. – 29. 4. 2010. 
Foto ZDE...     Text ZDE...

Ze současných zahraničních umělců lze výběrově zmínit:
Holton Rower - www portfolio ZDE...  video níže...
Kate Shaw - www portfolio ZDE...
Leah Rosenberg - www portfolio ZDE...
Nick van Woert - www portfolio ZDE...
Markus Linnenbrink - www portfolio ZDE...

Na závěr ukázkové video z 56. veřejné malířské akce Hermanna Nitsche při které spolupracovali také studenti naší katedry.        

Holton Rower - Pour

Hermann Nitsch - 56. Malaktion (účast studentů naší katedry)

Mapa stránekHomepage >   blog >   Litky

e-galerie
BAW2024