Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Veronika Bromová / DOPIS OTCI, DOPIS MATCE

17. 10. – 9. 11. 2012

Výstavní prostory Archivu MU, Komenského nám. 2, Brno

Výstavu uvozují nejlépe věty samotné autorky:
„Výstava Dopis otci, dopis matce, je inspirována domácím úkolem z arteterapie, kterou studuji. Je to pokus přenést téma mé rodiny do prostorové instalace. Vyjádřit svůj vztah k rodičům, jejichž život byl naplněn prací, zatížen dobou, v které žili, a ovlivněn vleklým nenápadně postupujícím onemocněním. Je to pokus konfrontovat se s tím co bylo a poděkovat”.

Foto: Martin Joja
Foto: Martin Joja
Foto: Martin Joja
Foto: Martin Joja
Foto: Martin Joja
Foto: Martin Joja
Foto: Martin Joja
Foto: Martin Joja
Foto: Martin Joja
Foto: Martin Joja
Foto: Martin Joja
Foto: Martin Joja
Foto: Martin Joja
Mapa stránekHomepage >   Výstavní projekty >   Archiv e-galerie >   Veronika Bromová / DOPIS OTCI, DOPIS MATCE

e-galerie
Ella WatermanováBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Decay / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020