Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Komentovaná prohlídka výstavy A love Supreme
5.12.2012 / 15:00

pracovní oděv pro dámy z Kvv

dokumenty
ke stažení
pracovní oděv pro dámy z Kvv

„Univerzální pracovní oděv pro dámy Katedry výtvarné výchovy“

Vernisáž s možností otestování variability modelu a uvedení oděvu do pracovního procesu.

bakalářská práce Kateřiny Švejdové
vedoucí práce Marta Svobodová
ve středu 5. prosince 2012 v 15 hodin v Galerii Černá linka


e-galerie
Aneta ŠilhánkováBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Destruction / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020