Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

akce
5.4.2012 / 16:30

uMĚNÍM ŽIVOT - komentovaná dernisáž

uMĚNÍM ŽIVOT - komentovaná dernisáž

Zveme vás na komentovanou dernisáž výstavy uMĚNÍM ŽIVOT, která proběhne ve čvrtek 5. dubna v16:30 v Galerii Černá linka na katedře výtvarné výchovy PdF MU. Úvodní slovo pronese Petr Kamenický, slovo o dílně Eva Kaličínská. Prostor pro komentáře k vystaveným dílůmdostanou především studenti, kteří skteří na nich společně klienty pracovali.

Galerie Černá linka, Pedagogická fakulta MU, katedra výtvarné výchovy, Poříčí 7, 603 00 Brno

Výstava výtvarných prací klientů SUZ MV ČR, které vznikly ve tvůrčích dílnách konaných v lednu a únoru 2012 v Kostelci nad Orlicí pod vedením Petra Kamenického, Evy Kaličínské a studentů PdF MU v rámci projektu Speciální výtvarná výchova.

12. 3. - 6. 4. 2012

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Kurátor: Petr Kamenický

Mapa stránekHomepage >   akce >   uMĚNÍM ŽIVOT - komentovaná dernisáž

e-galerie
BAW2024