Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

akce
31.10. - 22.11.2013

UMĚNÍ STÁRNOUT

dokumenty
ke stažení
UMĚNÍ STÁRNOUT

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta MU, Katedra výtvarné výchovy PdF MU,
a Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra výtvarnej výchovy, Pedagogická fakulta,
srdečně zvou na prezentaci tvorby Zuzany Koutné, Zdenky Bruknerové a dalších klientů Domova pro seniory Podpěrova, Brno, participující instituce v rámci projektu Speciální výtvarná výchova

UMĚNÍ STÁRNOUT
31. 10. - 22. 11. 2013

Foyer Pedagogické fakulty Univerzity Komenského, Račianska 59, Bratislava
Kurátor Hana Stadlerová
Dernisáž výstavy ve středu 20. 11. 2013 v 15 hodin

Projekt Speciální výtvarná výchova CZ.1.07/2.2.00/15.210 je spolufinancován
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Mapa stránekHomepage >   akce >   UMĚNÍ STÁRNOUT

e-galerie
BAW2024