Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Komentovaná prohlídka výstavy A love Supreme
20.1.2016 / 18:00

Samuel Paučo - Potopa

dokumenty
ke stažení
Samuel Paučo - Potopa

 Srdečně zveme na výstavu Samuela Pauča - Potopa!

Kurátoři: Petr Kamenický, Markéta Žáčková
Autorská komentovaná prohlídka: 25. 2. 2016 v 18 hod.
Galerijní interakce3. 3. a 10. 3. 2016, vždy v 17 hod. – zprostředkování umělecké tvorby pod 
vedením lektorky Susan Maly a studentů Katedry výtvarné výchovy PdF MU.

Trvání výstavy: 21. 1. - 11. 3. 2016
Strom Art Gallery
třída Kpt. Jaroše 31,,602 00 Brno

www.stromart.cz


e-galerie
Ella WatermanováBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Decay / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020