Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

akce
7.10.2020 / 15:00

SAMA věDOMA

SAMA věDOMA

Srdečně zveme na výstavu představující aktuální tvůrčí výstupy studentek prvního ročníku studijního programu Učitelství pro mateřské školy na PdF MU v Brně, které vznikly v jarním semestru zasaženém koronavirovou epidemií. Počáteční kontaktní výuka v rámci praktického výtvarného semináře Výtvarná hra a tvořivost se proměnila v systematickou práci na individuálním výtvarném projektu, který měl být silně propojen s osobností, zájmy a zálibami studentek. Konzultace, inspirace, vzájemné interakce i představení procesu tvorby i výsledných děl se přesunulo do virtuálního prostoru. Navzdory pocitům nejistoty a strachu umožnila nenadálá situace mnohým přestat spěchat a rozptylovat se, zůstat doma, ponořit se více do sebe a také začít plnohodnotně tvořit. Tématem propojujícím vybrané vystavené projekty se stal experiment s vlastní podobou či identitou. Nebylo možné využít všech povedených výtvarných projektů, kterých se v tomto ročníku sešlo opravdu mnoho. Z tohoto důvodu jsou uveřejněna výtvarná díla pouze devíti studentek, které souhlasily s uvedením svých jmen a případným zobrazením obličejů na projektových fotografiích. 

KDE: Galerie Jednatřicítka, PdF MU, Brno, Poříčí 31, 3. poschodí
KDY: od 5. 10. do 4. 11. 2020
Vernisáž: 7. 10. 2020 v 15 hodin

Kurátorky: Pavla Novotná, Jitka Novotná
Grafický design: Jana Nedomová

Vystavující autorky: Nela Dvořáčková, Hana Hašková, Kateřina Kosařová, Martina Křesťanová, Sára Legnerová, Kateřina Martynková, Pavlína Rašíková, Michaela Svěráková, Karolína Zámečníková

 

Výtvarná hra a tvořivost
Navracet studenty k jejich zdrojům tvořivosti tak, aby zakusili flow” výtvarného procesu, dokázali výtvarně vyjádřit něco bytostně vlastního a reflektovali to, je smyslem předmětu Výtvarná hra a tvořivost. Tato prakticky zaměřená disciplína akcentuje princip hravosti, rozvoj smyslového vnímání a experimentování. Smyslem předmětu není vyzkoušet atraktivní výtvarné techniky, naučit se rukodělné či metodické postupy, ale naopak používat běžné, dostupné výtvarné vyjadřovací prostředky k výtvarnému objevování, rozvoji smyslového vnímání a získání prostoru pro originální řešení. Důraz je kladen na hledání vlastní cesty k řešení výtvarného problému, práci s náhodou, představivost a schopnost prožívat. Výuka se skládá z praktických dílčích etud a lekcí inspirovaných výtvarným uměním, návštěvami galerií, ale i výtvarným zkoumáním na první pohled obyčejných" materiálů, objektů a jevů. Studenti objevují možnosti a proměny tvorby, rozvíjejí své divergentní myšlení. Výstupem je realizace a představení řady výtvarných experimentů, studenti se snaží postihnout určitý posun či vývoj ve vlastní tvůrčí výtvarné práci a uvažování. Výtvarnou produkci vzájemně sdílejí a uplatňují v procesu komunikace. Zkušenost s vlastní výtvarnou tvorbou, autenticita prožitku a výrazu, rozvoj výtvarného myšlení a cítění tvoří významnou složku profesní přípravy. Zkušenost z tvůrčího procesu přispívá značnou měrou ke kultivaci osobnosti budoucího učitele a vytváří důvěru v možnosti rozvoje výtvarných dovedností a tvořivosti nejen vlastní, ale v konečném důsledku i svěřených dětí. Neboť učitel, který prožil pozitivní výtvarnou zkušenost, objevil možnosti rozvoje vlastní tvořivosti, věří v dětskou přirozenost samostatně se výtvarně vyjádřit, přijímá a chápe subjektivitu zpodobňování světa. Takový učitel nepotřebuje dětem nabízet osvědčené, ale stereotypní vzory, líbivé předlohy, vlastní představy či šablonovité “zakonzervované” poznatky o tom, jaký je svět. Ale naopak - vytváří příležitost, aby jej děti mohly objevovat samy, třeba i výtvarnou cestou. 

Mapa stránekHomepage >   akce >   SAMA věDOMA

e-galerie
BAW2024