Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Komentovaná prohlídka výstavy A love Supreme

Petr Demek / The Object, The Tool And I.

dokumenty
ke stažení
Petr Demek / The Object, The Tool And I.
Industra ART Vás srdečně zve na výstavu slovenského autora
 
Petera Demka / The Object, The Tool and I.
 

Vernisáž proběhne ve ČTVRTEK 30/5 2019 v 19.00

KUDY K NÁM? např. autobus 67 z Hl. nádraží na zastávku Škrobárenská, nebo 64 ze Staré osady

Peter Demek (nar. 1980 v Prešově) působí od roku 2016 jako asistent ateliéru K.O.V. na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové (vedoucí Eva Eisler) a zároveň je vedoucím uměleckého ateliéru DEMO Works, jenž se specializuje na unikátní kovové konstrukce v interiéru i exteriéru, které sám navrhuje. Je též absolventem Fakulty výtvarných umění v Brně (ateliér Jana Ambrůze).

Ve volné sochařské tvorbě Demek užívá převážně kov jako médium, většinou jde o povrchově upravovanou ocel, z níž vytváří monumentální objekty, přičemž tato monumentalita spočívá v jeho velkorysé a perfekcionistické práci s hmotou, jíž se podřizuje, smyslově ji vnímá, vytváří z ní tvarově minimalistické kompozice, jež jsou pocitově těžké nebo lépe tíživé. Subtilnost tvaru není pro umělce zajímavá, pracuje s rozmáchlými gesty i v případě drobnějších prací. Demek se zabývá hmotou, jejím charakterem, vztahem geometrických struktur a to vše zkoumá z hlediska temporálnosti a vztahu k člověku. Ne náhodou jej nejvíce v poslední době zajímají nástroje, s nimiž lze něco utvořit, které lze na něco použít. Při svých vernisážích již od roku 2011 užívá též performance, kdy tzv. „aktivizuje“ objekt tím, že s ním manipuluje a vytváří vztah objektu/nástroje a umělce/uživatele. V jeho přístupu je obsažena v pozitivním smyslu zemitost, která odkazuje k základním principům fyzického vnímání hmoty.

Výstava Petera Demka v Galerii Industra s příznačným názvem „The Object, The Tool and I“ je prezentací šestice monumentálních i drobnějších děl vzniklých speciálně pro tuto příležitost. Jedná se o hutnou syntézu Demkova současného přístupu k soše pohybující se daleko za hranicí jejího klasického pojetí jako statického objektu. Své ocelové skulptury Demek považuje za pouhé stavby, matrice, které je nutné uvést do chodu, oživit je. Výstava je tak příležitostí k tomu, aby se objekt, nástroj a umělec stali jedním komplexním uměleckým dílem.

Kurátor / Martin Vaněk

Za Industra ART - Anna Königová

Děkujeme partnerům: CAT CUT, Mrazírny Rovner, PROFIL NÁBYTEK, a.s. Za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury.

Industra – nezávislý neziskový kreativní hub koncentrující následováníhodné / inspirativní projekty z ČR i zahraničí do průmyslového srdce města Brna. Komunikační prostor, ve kterém se setkává umění, design, věda, vzdělávání, inovace a občanská společnost.

Industra STAGE

Industra Lab

Industra Cut&Sew

Industra Coffee

https://industra.space/


e-galerie
Denisa ŠediváBlank Poster / Surreal – Mistake – GO / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020