Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Komentovaná prohlídka výstavy A love Supreme
do 22. února 2014!

OTEVŘENÁ VÝZVA VÝTĚR

dokumenty
ke stažení
OTEVŘENÁ VÝZVA VÝTĚR

Vážený výtvarníku, vážený výtvarný teoretiku,
zveme Vás k účasti na společensky prospěšné akci VÝTĚR - aneb VÝTVARNÍK + TEORETIK VYTŘOU SVĚTU ZRAK!

Během Týdne výtvarné kultury v březnu 2014 nabízíme příležitost k seznámení výtvarníků s pozvanými teoretiky.
Spolupráce vzniknuvší z této akce chceme nadále podporovat - příští rok budou jejich výsledky prezentovány v galerii OFF/FORMAT.

Zareagujete-li na výzvu (vpravo nahoře v dokumentech ke stažení) do 22. února 2014, zúčastníte se vernisážového setkání výtvarníků a teoretiků, které se koná 11. března 2014 v 17 hodin ve Výstavním prostoru Archivu MU v Brně.

Na akci a Vaši reakci se těší
Marta a Petr Kovářovi
(vyter@volny.cz)

po záštitou Katedry výtvarné výchovy PdF MU a galerie OFF/FORMAT
www.tvk-brno.czwww.ped.muni.cz/kvv/www.offformat.cz

Víte-li o dalších potenciálních zájemcích, výzvu směle šiřte.


e-galerie
Aneta ŠilhánkováBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Destruction / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020