Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Komentovaná prohlídka výstavy A love Supreme

Open call pro Galerii Aula

Open call pro Galerii Aula

Galerie Aula FaVU VUT v Brně vyhlašuje výzvu k předkládání projektů pro rok 2015.

Prostor Galerie Aula FaVU VUT v Brně v budově na Údolní 495/19 nabízí možnost uskutečnění individuálních a kolektivních výstav, kurátorských projektů, workshopů, přednášek, projekcí a performance.

Vítány jsou zejména výstavní projekty, které nabízí i doprovodný program formou komentované prohlídky, tvůrčí dílny, přednášky nebo projekce a dalších počinů.

Galerie Aula nabízí základní technické vybavení, propagaci projektu a finanční podporu projektu do výše 8.000 kč.

Přihláška projektu by měla obsahovat: kontaktní údaje žadatele, seznam vystavujících, popis projektu (max. rozsah 1 normostrana) a obrazovou přílohu

Vyplněné přihlášky prosím zasílejte do 15. 1. 2015 na adresu aula@ffa.vutbr.cz

Informace o výsledcích výběrového řízení budou zveřejněny na internetových stránkách www.ffa.vutbr.cz do 25. 1. 2015. Vybraní uchazeči budou informování e-mailem.

Půdorys galerie ke stažení ZDE...


e-galerie
Denisa ŠediváBlank Poster / Surreal – Mistake – GO / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020