Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Komentovaná prohlídka výstavy A love Supreme
26.2.2014

ODBORNÁ EXKURZE DO PRAHY

dokumenty
ke stažení
ODBORNÁ EXKURZE DO PRAHY

ODBORNÁ EXKURZE PRO STUDENTY KATEDRY VÝTVARNÉ VÝCHOVY PDF MU DO P R A H Y

středa 26. února 2014 od 9.00 do 18.00 h, vstupné celkem 35 Kč
doprava individuálně, viz www.jizdnirady.cz, první instituce je vedle Ústředního autobusového nádraží Florenc
sraz v 9.00 h před vstupem do hlavní budovy Muzea hlavního města Prahy

Program:
Muzeum hlavního města Prahy, hlavní budova, Na Poříčí 52/1554
začátek 9.00 h (odchod cca 15.00 h), vstupné zdarma
9.00–9.55 h komentovaná prohlídka krátkodobých výstav Kdo se bojí, nesmí do Prahy aneb strašidelné příběhy z pražských pověstí a Peníze, nebo život? (1. a 2. fotografie)
(Mgr. Ivana Pernicová, muzejní pedagožka, vedoucí lektorského oddělení MHMP)
10.00–15.00 h kulatý stůl Formální a neformální umělecké vzdělávání, rozdělený do dvou bloků: 1.) Umělecké formální a neformální vzdělávání a role veřejné správy a 2.) Umělecké vzdělávání a role občanské společnosti a profesionálních kulturních organizací (pořadatelé: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu a Česká komise pro UNESCO, moderátor: PhDr. Jakub Železný)
O přestávce mezi bloky je možné navštivit McDonald´s a McCafé vedle muzea.
15.00–15.25 h přechod od hlavní budovy MHMP k Obecnímu domu
Obecní dům, nám.Republiky 1090/5, 2. patro
začátek 15.30 h (odchod cca 16.30 h), vstupné 30 Kč
komentovaná prohlídka krátkodobé výstavy GAMUEDU.CZ. Galerijní a muzejní edukace: učení z umění. Vzdělávací programy Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Galerie Rudolfinum v letech 2011–2013 (3. fotografie) (Mgr. Vladimíra Sehnalíková, kurátorka edukační činnosti,  oddělení prezentace sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze; v letech 2011–2013 externí vyučující předmětu Orbis pictus, zaměřeného na galerijní animace, na KVV PedF UK)
návštěva aktuální výstavy Secese – Vitální umění 1900
16.30–16.55 h přechod od Obecního domu k Městské knihovně GHMP
Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna, Mariánské nám. 1, 2. patro
začátek 17.00 h (odchod v 18.00 h), vstupné 5 Kč
komentovaná prohlídka výstavy Petr Nikl: Hra o čas (akad. mal. Petr Nikl, 4. fotografie;
Mgr. Lucie Haškovcová, odborná pracovnice pro edukační činnost, galerijní pedagožka GHMP)

Odborná exkurze je součástí předmětu GP3MP_GE2 Galerijní exkurze 2 a je určena pro studenty, kteří se předem přihlásili vyučující (alicestuchlikova@mail.muni.cz).


e-galerie
Ella WatermanováBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Decay / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020