Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

akce
15.3.2017 / 17:00

Křest knihy Vize

Křest knihy Vize

Srdečně zveme na křest publikace Vize v umění a ve výchově uměním. 

Autoři knihy krátce představí své příspěvky. Úvodním slovem Vás přivítá paní doc. Hana Stehlíková Babyrádová.

Publikace Vize v umění a ve výchově uměním shrnuje výsledky výzkumu realizovaného v rámci stejnojmenného grantu specifického výzkumu na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v akademickém roce 2014–15. V předchozích publikacích Meziprostory (2013) a Trasy (2014) se průřezová témata obracela k současným či minulým aspektům výtvarné činnosti či výchovy, a proto byl tentokrát diskurz pedagogů i studentů interního a externího studia doktorského studijního programu Výtvarná výchova – specializace v pedagogice zaměřen na budoucnost. Jednotlivé kapitoly publikace Vize v umění a ve výchově uměním tak otevírají prostor k zamyšlení nad budoucím směřováním výtvarných disciplín, dílčích činností či oblastí umění nebo výtvarné pedagogiky jako celku.

Motto:
„Nedívejte se tolik na obrazy,
ale tvořte je!“


Hana Stehlíková Babyrádová

Mapa stránekHomepage >   akce >   Křest knihy Vize

e-galerie
BAW2024