Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Komentovaná prohlídka výstavy A love Supreme
út 19.9. 2017 / 18:00

křest knihy FK 15 umění autorské knihy a výtvarná výchova

křest knihy FK 15 umění autorské knihy a výtvarná výchova

křest knihy FK 15 umění autorské knihy a výtvarná výchova
a otevření výstavy Dětská autorská kniha
Úvodní slovo pronese děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Součástí křtu bude performance Písmo kniha zvuk
(Jana P. Francová, Jennifer Helia de Felice, Tomáš Jenček a Mirek Švejda)
Umění autorské knihy
a výtvarná výchova


e-galerie
Eliška HrubáBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Record / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020