Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

akce
22.9.2022 / 10:00

Komentovaná prohlídka výstavy Jana Ambrůze

Komentovaná prohlídka výstavy Jana Ambrůze

Srdečně zveme na komentovanou prohlídku výstavy Jana Ambrůze

Kde: Dům umění města Brna, Malinovského náměstí 2
Kdy: ve čtvrtek 22. 9. 2022 v 10 hodin
Výstavou provede Andrea Kaňkovská

––––––––––
Akce je součástí projektu Vzájemně (Podpora mezioborových spoluprací mezi profesionály na poli galerijní pedagogiky a zprostředkování umění, institucemi a živou kulturou), který je realizován v rámci Národního plánu obnovy: Podpora projektů kreativního učení, financovaného z prostředků Evropské unie.

 

 

 

Mapa stránekHomepage >   akce >   Komentovaná prohlídka výstavy Jana Ambrůze

e-galerie
BAW2024