Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Komentovaná prohlídka výstavy A love Supreme
22.4.2015 / 19:00

Jitka Rufferová - Pavlač

dokumenty
ke stažení
Jitka Rufferová - Pavlač

vernisáž 22. 4. 2015 v 19 hod.
kurátor Petr Kamenický
KDE: Pedagogická fakulta MU, CVIDOS, Poříčí 31a, Brno

Funkce místa, estetika místa. Jejich proměna nebo oživení zásahem se stává hlavním inspirujícím prvkem. Použití světelných materiálů odkazuje k současné estetice měst spojené s moderním životem, či přesycením informacemi. Podstatný je kontrast, který se objevuje mezi protínajícími se hranicemi světů, mezi teplým a přitažlivým vzhledem svítících šňůr a nehostinnou prázdnotou. Kontrast mezi zdáním domova a výstražně zbarvenou zábranou. V neposlední řadě i jistá labilita vznikající relativizováním vnějšího a vnitřního prostoru se stává definujícím prvkem celé instalace. Důležitou součástí jsou vzniklé situace odehrávající se na těchto „nemístech“, interakce mezi lidmi v určitém společenství, kteří jsou nuceni sdílet jeden prostor. Významnou myšlenkou se stává, zdali zrození společenství musí znamenat zánik jedince. Znamená život ve společenství nutné potlačení individuality ve prospěch celku? Můžou místní zásahy pozměnit život ve společenství?


e-galerie
Vendula FrankováBlank Poster / Surreal – Mistake / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020