Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

akce
17.4. / 18:00

Jak se do lesa volá, tak se z lesa neozývá

Jak se do lesa volá, tak se z lesa neozývá

Vážení přátelé,

Nenechte si ujít výstavu Denisy Krausové Jak se do lesa volá, tak se z lesa neozývá, která se koná ve středu 17. 4. v 18 hodin.

Těšíme se na setkání 
váš OFF/F

Galerie OFF/FORMAT
Gorkého 41 – dvorní trakt
602 00 Brno, CZ
út + ne 14 -19 h
www.offformat.cz

Mapa stránekHomepage >   akce >   Jak se do lesa volá, tak se z lesa neozývá

e-galerie
BAW2024