Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

akce
25.4.2017

GRAZ!

GRAZ!

Výprava za uměleckými poklady štýrské metropole s účastníky, organizátory a přáteli Týdne výtvarné kultury

Přijměte pozvání na exkurzi s Týdnem výtvarné kultury, jehož letošní destinací je druhé největší město v „zeleném srdci“ Rakouska.

Úterý 25. dubna 2017 / Cena 650 Kč / odjezd z Brna v 7:30, návrat v 17:00  
Odjezd ze stanoviště Čebus na autobusovém nástupišti u hotelu Grand

Plánovaný program:

7:30 - odjezd z Brna; cca 11:30 příjezd na Schloss Eggenberg (součást světového kulturního dědictví UNESCO), návštěva zahradního areálu a romantického parku (vstupné   2 , studenti 1 ), možnost prohlídky zámeckých komnat (plné vstupné 11,5 , studenti 5,5 ) nebo sbírky Starého umění (plné vstupné 9 , studenti 3 )
cca 12:30 - příjezd do centra; prohlídka ostrova Murinsel a historického centra Grazu; návštěva kostela St Andrä (dominikánský kostel naplněný současnými uměleckými intervencemi, jedinečný projekt konfrontující duchovně definovaný prostor s moderním uměním; vstup zdarma); návštěva MUWA (Museum der Wahrnehmung) s expozicemi zaměřenými na psychologii vnímání napříč obory a vědními disciplínami (umění-design-psychologie-inženýrství); skupinové vstupné s komentovanou prohlídkou 2 € /osobu
15:00 - volný program, individuální prohlídka města a návštěva muzeí (doporučujeme Kunsthaus nebo Neue Galerie, vstupné 9 €, studenti 3 €)
! Možnost zakoupení zvýhodněné 24-hodinové vstupenky umožňující vstup do všech uvedených muzeích (kromě MUWA) – dospělí 13 €, studenti 4,5 € !
Odjezd v 17 h, předpokládaný návrat do Brna ve 22h 

Přihlašování a platba:
Osobně v cestovní kanceláři Čebus, Běhounská 19, po–pá 9 – 17.30 h (www.cebus.cz)

Cena nezahrnuje vstupné do kulturních institucí. Zdravotní pojištění bude uhrazeno soutěžícím a organizátorům TVK, ostatní účastníci si zajišťují samostatně (lze vyřídit v Čebusu při koupi zájezdu). 

Studijní exkurze je součástí projektu Týden výtvarné kultury 2017 (www.tvk-brno.cz)

Mapa stránekHomepage >   akce >   GRAZ!

e-galerie
BAW2024