Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Komentovaná prohlídka výstavy A love Supreme

DAR - předvánoční performance

dokumenty
ke stažení
DAR - předvánoční performance

Jediný malý improvizovaný dárek, který naplníte přáním, aby jej obdarovaný nějak sám dotvořil, nebo aby rozvinul jeho podobu či funkci zavěsíme v ateliéru 18A na připravené šňůrky. Může jít o darování drobných věcí, modelů, návodů, vzkazů, vlastnoručně vyrobeného jídla nebo živých organismů – jako například rostlin (zvířata asi vynecháme).

Performance – výměna visících darů se bude konat v sobotu 29. 11. 2014 v 10 hodin a v sobotu 13. 12. 2014 v 10 hodin.

Přineste s sebou také každý jednu svíčku – tou označíme visící dárek na podlaze.
Pro účely sledování dotvoření daru – zanechte prosím obdarovanému na vizitce dárku kontakt na vás (nejlépe mailovou adresu). Je to z toho důvodu, že obdarovaný vám může po vánocích zaslat zprávu o dotvoření daru, o pokračování příběhu nebo o použití daru.

předvánoční performance (CŽV EXPRESIVNÍ TERAPIE SE ZAMĚŘENÍM NA ARTETERAPII)


e-galerie
Aneta ŠilhánkováBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Destruction / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020