Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

akce
28.2.2024 / 17:00

Comeback

Comeback

Srdečně zveme na výstavu COMEBACK

Kde: Galerie RUVPedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Poříčí 9 – suterén
Vernisáž: 282. 2024 v 17 hodin
Kurátorky: Ester Hotová, Pavla Novotná
Design výstavy: Jana Nedomová

Návrat do dětství, které nám zanechalo kromě artefaktů z hodin výtvarné výchovy také celou řadu zážitků, může přiblížit vztah či zvědomit vlastní motivy současného přístupu k umění či k výtvarné tvorbě. Obrazy, příběhy, postavy, písně, rituály a mýty populární kultury dávají našim zažitým zkušenostem pevnější tvar.
Výstava představí tvůrčí výstupy studentů*ek programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ z praktického semináře Umění a tvorba (podzim 2023), které se dotýkají konceptu návratu do dětství v propojení s výtvarnou technikou „stencils“ nebo tvorbou komiksu.

Výstava potrvá do 7. 4. 2024

Mapa stránekHomepage >   akce >   Comeback

e-galerie
BAW2024