Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Komentovaná prohlídka výstavy A love Supreme
31.10.2012 / 16:00

atHELLiér

dokumenty
ke stažení
 atHELLiér

atHELLiér - výstava ateliéru Malba a ilustrace Střední uměleckoprůmyslové školy v Jihlavě - Heleníně

31. 10. — 30. 11. 2012

vernisáž: 31. 10. 2012 v 16 hodin
kurátor: Petr Kovář

www.helenin.cz

Galerie Černá linka, Pedagogická fakulta MU, katedra výtvarné výchovy, Poříčí 7, 603 00 Brno


e-galerie
Martina KalašováBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Silence / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020