Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

akce
4.4.2018

Exkurze do galerie GASK a do ateliéru STANISLAVA DIVIŠE

Exkurze do galerie GASK a do ateliéru STANISLAVA DIVIŠE

Exkurze do galerie GASK a do ateliéru STANISLAVA DIVIŠE

středa 4. dubna 2018  

cena: 485 Kč

Přijměte pozvání na exkurzi s Týdnem výtvarné kultury, jehož letošní destinací je Kutná Hora, významná městská památková rezervace, zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

V Kutné Hoře se narodil umělec Stanislava Diviš, významný člen skupiny Tvrdohlaví. S radostí jsme přijali pozvání do jeho ateliéru.                                                                                                                 

Harmonogram: 

07:30     Odjezd z Brna (od Grandu, stan. Čebusu 1).

10:00     Galerie GASK (vstup zdarma) - prohlídka expozic, po galerii nás provede Richard Drury.

12:00     Po návštěvě galerie GASK osobní volno, procházka městem – Kamenný dům, Kamenná kašna, kostel sv. Jakuba, Jezuitská kolej, Chrám sv. Barbory (dospělí 85 Kč, studenti do 26 let 65 Kč).

14.00     Odjezd do ateliéru Stanislava Diviše
Po prohlídce ateliéru přejezd do Sedlce, možnost návštěvy místní kostnice (vstupné: dospělí 90 Kč, student (do 26 let) 60 Kč. Skupiny 8 a více: dospělí 75 Kč, student do 26 let 50 Kč).

cca 

17.30     Odjezd směr Brno. 

20.30     Předpokládaný příjezd do Brna. 

 

Přihlašování a platba:

Osobně v cestovní kanceláři Čebus, Běhounská 19, pondělí až pátek 9 – 17.30 h (www.cebus.cz).

Cena nezahrnuje vstupné do kulturních institucí. Zdravotní pojištění bude uhrazeno soutěžícím a organizátorům TVK, ostatní účastníci si zajišťují samostatně (lze vyřídit v Čebusu při koupi zájezdu). 

Studijní exkurze je součástí projektu Týden výtvarné kultury 2018 (www.tvk-brno.cz)

Mapa stránekHomepage >   akce >   Exkurze do galerie GASK a do ateliéru STANISLAVA DIVIŠE

e-galerie
Matěj StarečekBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Attack / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020