Základní informace potřebné k práci s CD

Harmonogram průběhu konference

Úvodní vystoupení při zahájení konference

Výběr příspěvků ze všech sekcí konference

Přehled účastníků konference