ÚČASTNÍCI KONFERENCE

(poslat e-mail můžete přímo, kliknutím na adresu)

 Balcarová   Anita   Mgr.   PF UJEP, Centrum pedagogické praxe   balcarova@pf.ujep.cz 
 Bažantová   Zuzana   Mgr.   Pedagogická fakulta UK   petr.byckovsky@ped.cuni.c 
 Beisetzer   Peter   PaedDr., Ph.D.   Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovská univerzita, Katedra technickej výchovy   beisep@unipo.sk 
 Bělohradská   Jitka   PaedDr.   TU Liberec, FP   jitka.belohradska@vslib.cz 
 Bittnerová   Dana   PhDr.  Ped F UK Praha   dana.bittnerova@pedf.cuni.cz 
 Blažková   Monika   Mgr.   doktorandka na katedře Hv   mobl@seznam.cz 
 Bubelíniová   Michaela   PaedDr.   UK, PdF   bubeliniova@fedu.uniba.sk 
 Bundschuh   Konrad   Prof. Dr.   Institut für Sonderpädagogik Ludwig-Maximilians-Universität München   bundschuh@uni-muenchen.de 
 Burcalová   Naďa   Mgr.   doktorandka na PdF UP v Olomouci (katedra pedagogiky)   burcalovanada@seznam.cz 
 Burgerová   Jana   Ing., Ph.D.  Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovská univerzita, Katedra technickej výchovy   burgerj@unipo.sk 
 Byčkovský   Petr   Doc. Ing. CSc.   Pedagogická fakulta UK   petr.byckovsky@pedf.cuni.cz 
 Čapek   Robert   Mgr.   UHK PdF KPP   robert.capek@uhk.cz 
 Čech   Tomáš   PhDr.   Pedagogická fakulta MU v Brně, katedra sociální pedagogiky   cech@jumbo.ped.muni.cz 
 Černá   Markéta   Mgr.   ÚVRŠ PedF UK Praha   marketa.cerna@uvrs.pedf.cuni.cz 
 Černochová   Miroslava   RNDr., CSc.   UK v Praze, PedF   miroslava.cernochova@pedf.cuni.cz 
 Černotová  Marta  doc.  Katedra pedagogiky FF MU v Prešově cernot@saris.unipo.sk
 Čiháček   Vlastimil   Mgr., Ph.D.   Ústav pedagogických věd FF MU v Brně   cihacek@phil.muni.cz 
 Doležalová   Jana   Mgr.   PF UHK   jana.dolezalova@uhk.cz 
 Doubek   David   Mgr.   KPŠP PEDF UK   doubekd@volny.cz 
 Doulík   Pavel   PaedDr.   Katedra pedagogiky PF UJEP Ústí nad Labem   doulik@pf.ujep.cz 
 Dvořáková   Zuzana   RNDr.   UK PedF   zuzka.dvorakova@atlas.cz 
 Eger   Ludvík   PaedDr, CSc.   FEK, ZČU v Plzni   ludvik.eger@fek.zcu.cz 
 Fialová   Irena   Ing., CSc.   Pedagogická fakulta UK v Praze   irena.fialova@pedf.cuni.cz 
 František   Horňák   Mgr.   Kpd PdF MU v Brně   hornak@jumbo.ped.muni.cz 
 Grecmanová   Helena   Doc., PhDr., Ph.D.   pedagogiky PdF UP   Grecman@pdfnw.upol.cz 
 Greger   David   Mgr.   ÚVRŠ PedF UK   greger@uvrs.pedf.cuni.cz 
 Grinninger   Petr   Mgr.   PF JU České Budějovice, katedra psychologie   grinn@pf.jcu.cz 
 Gröschlová   Andrea   Mgr.   ÚVRŠ PedF UK Praha   andrea.groschlova@uvrs.pedf.cuni.cz 
 Gulová   Lenka   Mgr.   KSoP PdF MU   gulova@ped.muni.cz 
 Havelka   Petr   PhDr.   PF JU v Č.B.   havelka@pf.jcu.cz 
 Havlik   Radomir   Doc., PhDr., CSc.   PedF UK Praha   radomir.havlik@pedf.cuni.cz 
 Hejlová   Helena   PhDr.   PedF UK   Helena.Hejlova@pedf.cuni.cz 
 Heřmanová   Vladislava   PhDr.   PF UJEP, Katedra psychologie   hermanova@pf.ujep.cz 
 Hloušková   Lenka   Mgr.   Ústav pedagogických věd FF MU   hlouskov@phil.muni.cz 
 Hodaňová   Jitka   Mgr.   Katedra matematiky PdF UP Olomouc   hodan@pdfnw.upol.cz 
 Holeček   Václav   PhDr.   FPE ZČU v Plzni   vholecek@kps.zcu.cz 
 Holoušová   Drahomíra   Doc., PhDr., CSc.   PdF Olomouc; Katedra učitelství 1. stupně ZŠ   holousov@pdfnw.upol.cz 
 Honzíková  Jarmila   PaedDr., PhD.   Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, katedra technické výchovy   jhonziko@kat.zcu.cz 
 Horká   Hana   Doc., PaedDr., CSc.   Katedra pedagogiky   horka@ped.muni.cz 
 Horňák   František   Mgr.   Kpd PdF MU v Brně   hornak@jumbo.ped.muni.cz 
 Hrdličková   Vlasta   PhDr., Ph.D.   PdF UP Olomouc   hrdlicko@pdfnw.upol.cz 
 Chráska   Miroslav   Prof., PhDr., CSc.   Pedagogická fakulta UP Olomouc   mchraska@pdfnw.upol.cz 
 Chvál   Martin   Mgr.   KDF MFF UK   martin.chval@mff.cuni.cz 
 Janík   Tomáš   PhDr., M.Ed.  Katedra pedagogiky PdF MU   tjanik@jumbo.ped.muni.cz 
 Jedličková   Helena   Ing.   BIOLOGIE PdF MU   jedlickova@ped.muni.cz 
 Ježková   Věra   PaedDr.   UK, Pedagogická fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje školství   jezkovav@urs.pedf.cuni.cz 
 Jůva   Vladimír   PhDr., CSc.   Katedra základů společenských věd   juva@fsps.muni.cz 
 Jůvová   Alena   PaedDr.   Katedra sociální pedagogiky PdF MU Brno   juvova@jumbo.ped.muni.cz 
 Kamiš   Karel   Doc.,  PhDr.,  CSc.   PF UJEP Ústí nad Labem   kamis@mybox.cz 
 Karaffa   Jan   Mgr.   PdF OU v Ostravě   jan.karaffa@osu.cz 
 Kašpárková   Jana   Mgr.   Katedra pedagogiky PdF UP Olomouc (doktorand)   kasparkova.jana@post.cz
 Klusák   Miroslav   PhDr.  Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta   miroslav.klusak@pedf.cuni.cz 
 Knotová   Dana   PhDr., Ph.D.   Ústav pedagogických věd FF MU Brno   knotova@phil.muni.cz 
 Kocur   Pavel   Ing.,  CSc.   ZČU v Plzni, FPE   kocur@kvd.zcu.cz 
 Kocurová   Marie   PaedDr., Ph.D.   FPE ZČU v Plzni   kocurova@kpg.zcu.cz 
 Kohnová   Jana   PhDr.   Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze   jana.kohnova@pedf.cuni.cz 
 Kopáčková   Irma   Ing.   ministerstvo obrany   irma.kopacek@post.cz
 Kotková   Věra   Mgr.   PdF UHK UPPPV   vera.kotkova@uhk.cz 
 Koukola   Bohumil   Doc., PhDr., CSc.   Ústav pedagogických a psychologických věd   bohumil.koukola@fpf.slu.cz 
 Kratochvílová   Jana   Mgr.   CZESHA-SERVIS   czesha.servis@iol.cz 
 Kraus   Blahoslav   Prof., PhDr., CSc.   PdF UHK   blahoslav.kraus@uhk.cz 
 Krejčová   Věra   Mgr., Ph.D.   Katedra pedagogiky a psyhologie, PdF UHK   vera.krejcova@uhk.cz
 Kropáčková   Jana   PhDr., Ph.D.   PedF UK Praha, katedra primární pedagogiky   kropackovajana@seznam.cz 
 Kříž   Oldřich   RNDr.  VVŠ PV Vyškov 
 Kučera   Miloš   PhDr., CSc.   PedF UK Praha   milos.kucera@pedf.cuni.cz 
 Kůlová   Alena   RNDr.   VÚP Praha   alkulova@seznam.cz 
 Kurelová   Milena   Doc., PhDr., CSc.   Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta - katedra pedagogiky   milena.kurelova@osu.cz 
 Lazarová   Bohumíra   PhDr., PhD.   FSpS MU   lazarova@fsps.muni.cz 
 Linková   Marie   PhDr., Ph.D.   katedra primární pedagogiky PedF UK   marie.linkova@seznam.cz 
 Lodge   David   Prof., Ph.D.   Birmingham   Lodge_David@yahoo.co.uk 
 Lukášová  Hana   Doc., PhDr., CSc.   PdF OU OSTRAVA   hana.lukasova@osu.cz 
 Málková   Jitka   Doc., RNDr., CSc.   Kat. biologie UHK   jitka.malkova@mybox.cz 
 Man   František   Prof., PhDr., CSc.   PF JU   man@pf.jcu.cz 
 Maňák   Josef   Prof., PhDr., CSc.   Katedra pedagogiky PdF MU   tjanik@jumbo.ped.muni.cz 
 Mareš   Jiří   Prof., PhDr., CSc.   Lékařská fakulta UK v Hradci Králové   mares@lfhk.cuni.cz 
 Marková   Marie   Ing.   Pedagogická fakulta UK   marie.markova@pedf.cuni.cz 
 Martinková   Věra   PhDr., CSc.   Nakladatelství TRIPOLIA Praha   alfa-omega@volny.cz 
 Miková   Marcela   Mgr.   Katedra pedagogiky PdF MU   marceli@email.cz 
 Mužík   Vladislav   Doc., PaedDr., CSc.   PdF MU v Brně   muzik@ped.muni.cz 
 Nelešovská   Alena   Doc., PhDr., CSc.   katedra učitelství 1. stupně ZŠ   nelesov@pdfnw.upol.cz 
 Němec   Jiří   PhDr., Ph.D.   Katedra sociální pedagogiky PdF MU  nemec.j@ped.muni.cz 
 Novotná   Jiřina   PhDr.   ÚVRŠ PedF UK   Jirina.Novotna@uvrs.pedf.cuni.cz 
 Novotný   Petr   Mgr., Ph.D.   Ústav pedagogických věd FF MU v Brně   novotny@phil.muni.cz 
 Novotová   Jitka   Dr.,  Ph.D.   katedra pedagogiky a psychologie FP TU Liberec   jitka.novotova@vslib.cz 
 Ondřejová   Edita   Mgr.   Ústav pedagogických a psychologických věd   edita.ondrejova@fpf.slu.cz 
 Opekarová   Olga   PhDr., Ph.D.   PedFUK Praha   olga.opekarova@volny.cz 
 Pavelková   Isabella   PhDr., CSc.   PedF UK   jfpavelka@volny.cz 
 Pavlovská   Marie   PaedDr.   Katedra pedagogiky   pavlovska@ped.muni.cz 
 Pol   Milan   Doc.,  PhDr., CSc.   Ústav pedagogických věd FF MU   pol@phil.muni.cz 
 Poláchová   Alena   PaedDr .  PF JU Č. Budějovice   alpo@pf.jcu.cz 
 Poledňová  Ivana  PhDr., CSc.  Fakulta sociálních studií MU 1162@mail.muni.cz
 Prášilová   Michaela   Ph.D.   PdF UP   prasilov@pdfnw.upol.cz 
 Prokešová   Ludmila   Doc.,  PhDr.,  CSc.   PF JU v Č.B.   prokesova@pf.jcu.cz
 Rabušicová   Milada   Doc.,  PhDr., Dr.   Ústav pedagogických věd FF MU   milada@phil.muni.cz 
 Rašková   Miluše   PaedDr., Ph.D.   PdF UP Olomouc   raskovam@pdfnw.upol.cz 
 Rosolova   Martina   Mgr.   Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Poříčí 31, Brno   rosolova@seznam.cz 
 Roučová   Eva   Mgr.   Pedagogická fakulta JU Č. Budějovice   evro@pf.jcu.cz 
 Rýdl   Karel   Prof.,  PhDr.,  CSc.   FHS UPCE   karel.rydl@upce.cz 
 Řehulka   Evžen   Doc., PhDr., CSc.   PdF MU v Brně   rehulka@ped.muni.cz 
 Řezáč  Jaroslav  PhDr., CSc.   PdF MU Brno   rezac@ped.muni.cz 
 Saliger  Radomír  Mgr., Ing.  VVŠ - PV, Vyškov saliger@feos.vvs-pv.cz
 Sekot   Aleš   PhDr., CSc.   FSpS MU Brno   sekot@fsps.muni.cz 
 Skutil   Martin   Mgr.   ÚPV FF MU v Brně   skutil@phil.muni.cz 
 Smetáčková-Moravcová   Irena   Mgr.   ÚIV, CERMAT   smetackova@cermat.cz 
 Souček   Václav   Dr.   PF JČU   vsoucek@pf.jcu.cz 
 Spilková   Vladimíra   Doc., PhDr., CSc.   UK-PedF Praha   vladimira.spilkova@pedf.cuni.cz
 Stránská   Zdenka   PhDr.   Psychologický ústav FF MU Brno   stranska@phil.muni.cz 
 Stránská   Zdenka   PhDr.   Psychologický ústav FF MU Brno   stranska@phil.muni.cz 
 Strnadova   Radka   Mgr.   PedF Praha   Rstrnadova@hotmail.com 
 Střelec   Stanislav   Doc., PhDr., CSc.   Katedra pedagogiky Pd F MU Brno   strelec@ped.muni.cz 
 Stuchlíková   Iva   doc.,  CSc.   PF JU   stuchl@pf.jcu.cz 
 Svoboda   Michal   Mgr.   FPE ZČU v Plzni   lsvoboda@kps.zcu.cz 
 Šeďová   Klára   Mgr.   ÚPV FF MU   ksedova@phil.muni.cz 
 Šemberová   Jana   Doc., PhDr., CSc.   Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta v Českých Budějovicích   sember@zsf.jcu.cz 
 Šerák   Michal   Mgr.   katedra andragogiky a personálního řízení FF UK   mserak@volny.cz 
 ŠIMÁKOVÁ   Dagmar   Mgr.   PDF Brno   dagisb@mail.muni.cz 
 Šimíčková   Helena   PaedDr.   PdF OU   Helena.Simickova@osu.cz 
 Šimoník   Oldřich   Doc., PhDr., CSc.   KPed, PedF MU Brno   simonik@ped.muni.cz 
 Škaloudová   Alena      PedF UK Praha   alena.skaloudova@pedf.cuni.cz 
 Škoda   Jiří   Mgr.   Katedra chemie PF UJEP Ústí nad Labem   skodaj@pf.ujep.cz 
 Šmelová  Eva,  PhDr.     Šmelová-PdF UP Olomouc,  smelovaeva@seznam.cz 
 Šťáva   Jan   PaedDr., CSc.   Katedra pedagogiky PdF MU Brno   stava@ped.muni.cz 
 Štěpařová   Ema   Mgr.   Ped.kat. PdF MU   EmaSteparova@seznam.cz 
 ŠVEC   Vlastimil   prof. PhDr. CSc.   UTB Zlína MU - PdF Brno   svec@ft.utb.cz 
 Švec   Adam   Mgr.   Katedra didaktických technologií PdF MU   asvec@ped.muni.cz 
 Švecová   Milada   Doc.,  RNDr., PaedDr., CSc.   Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra učitelství a didaktiky biologie   svec@natur.cuni.cz 
 Tomanová   Dana   PhDr., CSc.   katedra pedagogiky PdF UP Olomouc   tomanovd@pdfnw.upol.cz 
 Trnková   Kateřina   Mgr.   Ústav pedagogických věd FF MU   emmerova@phil.muni.cz 
 Týčová   Kateřina   Mgr.   SPŠS Betlémská, Praha   katerina.tycova@email.cz 
 Urbánek   Petr   PaedDr., Ph.D.   Pedagogická fakulta, TU v Liberci   petr.urbanek@vslib.cz 
 Vacínová   Marie   PhDr.   PF UJEP   vacinova@pf.ujep.cz 
 Válková   Jana   PhDr., Ph.D.   UK, Pedagogická fakulta   janava@volny.cz 
 Vašíček   Zdeněk   MgA., Ph.D.   ZUŠ Tišnov   zdenek.vasicek@c-box.cz
 Vašťatková   Jana   Mgr.   katedra pedagogiky, PdF UP   vastatko@seznam.cz 
 Vesela   Jana   PhDr., Ph.D.   PdF MU   vesela@ped.muni.cz 
 Viktorová   Ida   PhDr.   PedF UK Praha   ida.viktorova@pedf.cuni.cz 
 Vlčková   Kateřina   Mgr. et Mgr.   Kpd PdF MU   23594@mail.muni.cz 
 Vodák   Jan   Mgr.   UPV, UTB Zlín   vodak@centrum.cz 
 Vojáček   Josef   Ing., Ph.D.   KDT, PdF MU v Brně   vojacek_j@jumbo.ped.muni.cz 
 Vyskočilová  Eva  Doc., PhDr., CSc.  KATaP DAMU, Praha vyskocil@akvk.cz
 Wiegerová   Adriana   PaedDr., Ph.D.   PdF UK   wiegerova@fedu.uniba.sk 
 Wildová   Radka   PaedDr., CSc.   UK PedF   radka.wildova@pedf.cuni.cz 
 Zobačová   Jarmila   Mgr.   CVVOE   jarmila@centrum.fss.muni.cz 
 Zounek   Jiří   Mgr., Ph.D.   Ústav pedagogických věd FF MU   zounek@phil.muni.cz 
 Žaloudíková   Iva   Mgr.  PdF MU   zaloudikova@ped.muni.cz 
 Žumárová   Monika   PaedDr., Ph.D.   PdF Univerzita Hradec Králové   monika.zumarova@uhk.cz