Ochranný štít

slouží nejen k ochraně očí, ale celého obličeje. Používá se tehdy, pokud očekáváme prudkou reakci doprovázenou rozstříknutím nebo roztříštěním reakční směsi nebo (v případě nehody) roztříštěním reakční aparatury.


Ochranný štít Ochranný štít Ochranný štít