Ochranné rukavice

slouží k ochraně rukou při práci s žíravinami, radioaktivními látkami, karcinogeny, velmi toxickými látkami, látkami vstřebávajícími se i kůží, infekčním materiálem (krev) apod. Existují i speciální ochranné rukavice protiteplotní (tkanina Kevlar, ochranná hliníková fólie) s odolností do cca 400 °C.


Ochranné rukavice Ochranné rukavice Ochranné rukavice Ochranné rukavice
Ochranné rukavice Ochranné rukavice Ochranné rukavice Ochranné rukavice