Textilní průmysl

  • Po roce 1800 rychlý růst textilního průmyslu přinesl zvýšení poptávky po pracích a bělicích prostředcích, takže bylo nutno podstatně zvýšit produkci kyseliny sírové, která byla využívána především ke karbonizaci textilií (z vlny jsou odstraňovány nečistoty rostlinného původu a textilie jsou takto upravovány před barvením nebo valchováním tkanin) a bělení, produkci sloučenin chloru (bělicí účinky), sody (k výrobě pracích prostředků a barviv) apod.
  • Nedostatek surovin pro rozvíjející se textilní průmysl (projevující se obzvlášť silně od občanské války v USA roku 1866) vedl v 2. pol. 19. stol. ke snahám o výrobu syntetických vláken. Ta se ale objevila až po roce 1929, kdy byl připraven vláknotvorný polyester.