Chlor

  • chemická značka: Cl
  • název: - český: Hořčík, - anglický: Chlorine, - latinský: Chlorum
  • původ názvu: název pochází z řeckého slova chloros (= nažloutlý nebo světle zelený), charakterizuje zbarvení tohoto plynu
  • doba objevu: 19. století, sloučeniny chloru byly známé již ve starověku
  • získávání v době objevu: v roce 1779 připravil C. W. Scheele chlor reakcí kyseliny chlorovodíkové a oxidu manganičitého, studoval jeho vlastnosti, považoval ho za sloučeninu, nikoli za prvek, v roce 1823 se podařilo M. Faradayovi zkapalnit chlor tím, že zahříval jeho hydrát v zatavené trubici, v roce 1851 vynalezl C. Watt elektrolytický způsob výroby chloru
  • použití v době objevu: především jako bělicí činidlo, později i dezinfekční činidlo a činidlo k chlorování pitné vody
  • naleziště v době objevu: Evropa, USA
  • naleziště v Čechách v době objevu: Neratovice, Ústí nad Labem