Yttrium

  • chemická značka: Y
  • název: - český: Yttrium, - anglický: Yttrium, - latinský: Yttrium
  • původ názvu: název prvku je odvozen od obce Ytterby ve Švédsku, v jejíchž horninách bylo yttrium objeveno
  • doba objevu: Johan Gadolin objevil yttrium v roce 1794 ve Švédsku, v roce 1828 získal čistý prvek Friedrich Wöhler
  • získávání v době objevu: nejdříve se yttrium získávalo redukcí draslíkem z chloridu yttritého, při dnešní průmyslové výrobě prochází složitým procesem zakončeným redukcí z fluoridu yttritého vápníkem
  • použití v době objevu: yttrium nemělo v době objevu žádné praktické využití. Později se začalo využívat ve slitinách, při výrobě barevných obrazovek, u kterých je součástí červených luminoforů, při výrobě umělých granátů, a v supravodičích.
  • naleziště v době objevu: Švédsko
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo