Sodík

  • chemická značka: Na
  • název: - český: Sodík, - anglický: Sodium, - latinský: Natrium
  • původ názvu: anglický název je odvozen od sody a navrhl jej H. Davy, latinské označení prvku pochází od J. J. Berzelia
  • doba objevu: 19. století
  • získávání v době objevu: roku 1807 izoloval sodík britský chemik H. Davy elektrolýzou roztaveného hydroxidu sodného
  • použití v době objevu: sloučeniny sodíku se používaly v potravinářství a sklářství
  • naleziště v době objevu: Anglie; ložiska sodných solí jsou původem z vyschlých jezer a moří po celém světě
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo