Promethium

  • chemická značka: Pm
  • název: - český: Promethium, - anglický: Promethium, - latinský: Promethium
  • původ názvu: prvek byl pojmenován podle hrdiny z řeckých bájí Prométhea
  • doba objevu: existenci promethia předpověděl v roce 1902 český chemik Bohuslav Brauner. K prvnímu potvrzenému objevu došlo až v roce 1945 v USA. Objeviteli byli  Jacob A. Marinsky , Lawrence E. Glendenin a Charles D. Coryell.
  • získávání v době objevu: promethium bylo získáno pomocí iontoměničů z produktů po štěpení uranu
  • použití v době objevu: promethium se využívá především k výzkumným účelům, v menší míře jako zdroj energie v kosmickém výzkumu a spolu s fosforem v luminiscenčních barvách, kdy promethium 147Pm emituje záření beta, které je pohlceno fosforem a ten pak luminiskuje
  • naleziště v době objevu: promethium je uměle získaný prvek, v přírodě se téměř nevyskytuje
  • naleziště v Čechách v době objevu: promethium je uměle získaný prvek, v přírodě se téměř nevyskytuje