Mangan

  • chemická značka: Mn
  • název: - český: Mangan, - anglický: Manganese, - latinský: Manganum
  • původ názvu: podle vědců vznikl název manganum z latinského slova magnes (magnetovec), protože burel, ruda tvořená převážně oxidem manganičitým, byl v minulosti považován za modifikaci magnetovce
  • doba objevu: 18. století
  • příprava v době objevu: zahříváním burelu s práškovým uhlím, o které se zasloužil J. G. Gahn v roce 1774, vzniklo „manganesium“, v roce 1808 dostalo název mangan, aby nedošlo k záměně s magnesiem (hořčík); ve velmi čisté formě byl mangan vyroben ve 30. letech 20. století elektrolýzou vodných roztoků manganatých solí
  • použití v době objevu: výroba skla
  • naleziště rud v době objevu: Evropa
  • naleziště rud v Čechách v době objevu: Jablonec, Krkonoše, okolí České Kamenice a Falknov