Hořčík

  • chemická značka: Mg
  • název: - český: Hořčík, - anglický: Magnesium, - latinský: Magnesium
  • původ názvu: název je odvozen od města Magnesia v Malé Asii, kde se už ve starověku dobývaly magnesiové rudy
  • doba objevu: počátek 19. století
  • získávání v době objevu: v roce 1808 podrobil H. Davy bílý prášek (magnesii albu) a bílou sůl (epsomit) elektrolýze a izoloval tak čistý hořčík, v roce 1830 připravil A. Bussy hořčík působením par dusíku na chlorid hořečnatý, v roce 1833 připravil M. Faraday hořčík elektrolýzou roztoku chloridu hořečnatého
  • použití v době objevu: jako zdroj intenzivního světla pro fotografovanou scénu
  • naleziště v době objevu: není známo
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo