Hassium

  • chemická značka: Hs
  • název: - český: Hassium, - anglický: Hassium, - latinský: Hassium
  • původ názvu: prvek byl pojmenován podle německé spolkové země Hessensko
  • doba objevu: hassium připravili Peter Armbruster a Gottfried Münzenber v Darmstadtu v Německu v roce 1984
  • získávání v době objevu: hassium 265Hs bylo získáno srážkou atomu olova 208Pb s atomem železa 58Fe
  • použití v době objevu: hassium nemá žádné praktické využití
  • naleziště v době objevu: hassium je uměle získaný prvek, v přírodě se nevyskytuje
  • naleziště v Čechách v době objevu: hassium je uměle získaný prvek, v přírodě se nevyskytuje