Hafnium

  • chemická značka: Hf
  • název: - český: Hafnium, - anglický: Hafnium, - latinský: Hafnium
  • původ názvu: jméno prvku je odvozené od latinského názvu Hafnia (= Kodaň)
  • doba objevu: existenci hafnia předpověděl v roce 1869 Mendělejev, ale prvek objevili až v roce 1923 Dirk Coster a George Charles von Hevesy v rudě zirkonia
  • získávání v době objevu: hafnium je podobné zirkoniu a nachází se s ním ve stejných horninách. Proto je těžké je od sebe oddělit. První metody oddělování sloučenin obou prvků používaly opakovanou rekrystalizaci podvojných fluoridů z odpadních produktů po rafinaci zirkonia. Čistý kov byl poprvé získán rozkladem páry jodidu hafničitého pomocí rozžhaveného wolframového vlákna.
  • použití v době objevu: hafnium se podobá zirkoniu, proto bylo většinou využíváno právě zirkonium pro svou lepší dostupnost a nižší cenu. Slitiny hafnia se dnes používají při výrobě raketových a proudových motorů a v jaderné energetice.
  • naleziště v době objevu: Norsko
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo (dnes evidováno ložisko ve Stráži pod Ralskem)