Zirkonium

  • chemická značka: Zr
  • název: - český: Zirkonium, - anglický: Zirconium, - latinský: Zirconium
  • původ názvu: název prvku je odvozený od perského slova zargun (= zlatá barva), podle minerálu zirkonu, jehož je součástí
  • doba objevu: minerály obsahující zirkon jsou známy již od starověku. Jako prvek zirkonium objevil Martin Heinrich Klaproth v roce 1789 v minerálu jargonu (žlutá odrůda zirkonu) ze Srí Lanky. Kovové zirkonium získal až v roce 1824 Berzelius.
  • získávání v době objevu: nejdříve se zirkonium získávalo zahříváním ve směsi s draslíkem v železné trubici, později tepelným rozkladem jodidu zirkoničitého. Dnes se získává redukcí hořčíkem z chloridu zirkoničitého.
  • použití v době objevu: zirkonium se používá jako součást slitin, jeho sloučeniny jako žáruvzdorné materiály. První využití sloučenin zirkonia bylo ve šperkařství.
  • naleziště v době objevu: Srí Lanka
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo (dnes evidovaná ložiska Hůrky a Stráž pod Ralskem)