Francium

  • chemická značka: Fr
  • název: - český: Francium, - anglický: Francium, - latinský: Francium
  • původ názvu: název prvku byl odvozen od Francie
  • doba objevu: existenci francia předpověděl už v roce 1870 Mendělejev, ale objevil jej až Marguerite Perey ve Francii v roce 1939 ve vzorku aktinia
  • získávání v době objevu: francium 210Fr bylo poprvé synteticky připraveno jadernou reakcí zlata 197Au a kyslíku 18O
  • použití v době objevu: vzhledem ke krátkému poločasu rozpadu nemá francium žádné praktické využití, pouze v základním vědeckém výzkumu
  • naleziště v době objevu: francium se vzhledem k velice krátkému poločasu rozpadu v přírodě téměř nevyskytuje, vzácně v uranových rudách
  • naleziště v Čechách v době objevu: francium se vzhledem k velice krátkému poločasu rozpadu v přírodě téměř nevyskytuje, vzácně v uranových rudách