Aktinium

  • chemická značka: Ac
  • název: - český: Aktinium, - anglický: Actinium, - latinský: Actinium
  • původ názvu: název prvku je odvozený od řeckého slova actinos (=paprsek)
  • doba objevu: aktinium objevil André-Louis Debierne v roce 1899 ve Francii při zkoumání zbytků po extrakci radia ze smolince zanechaných manželi Curieovými.
  • získávání v době objevu: aktinium se získávalo separací ze směsi s lanthanoidy nebo z uranové rudy. Dnes se vyrábí bombardováním radia 226Ra neutrony
  • použití v době objevu: aktinium nemělo kvůli vysoké radioaktivitě a vzácnému výskytu žádné praktické využití. Dnes se směs oxidu aktinia 227Ac s berylliem využívá pro vědecké účely jako zdroj neutronů.
  • naleziště v době objevu: Jáchymov – aktinium bylo objeveno ve zbytcích po extrakci radia ze smolince
  • naleziště v Čechách v době objevu: Jáchymov