Fermium

  • chemická značka: Fm
  • název: - český: Fermium, - anglický: Fermium, - latinský: Fermium
  • původ názvu: prvek byl pojmenován podle Enrica Fermiho, italského fyzika, který se mimo jiné podílel na vývoji prvního jaderného reaktoru
  • doba objevu: prvek objevil Albert Ghiorso ve vzorcích mořských korálů získaných po výbuchu první vodíkové bomby v roce 1952
  • získávání v době objevu: poprvé bylo fermium připraveno bombardováním uranu 238U  kyslíkem 16O, dnes se získává ozařováním lehčích aktinoidů neutrony
  • použití v době objevu: fermium nemá žádné praktické použití, využívá se pouze v základním vědeckém výzkumu k přípravě prvků s vyšším protonovým číslem
  • naleziště v době objevu: fermium je uměle získaný prvek, v přírodě se nevyskytuje
  • naleziště v Čechách v době objevu: fermium je uměle získaný prvek, v přírodě se nevyskytuje