Curium

  • chemická značka: Cm
  • název: - český: Curium, - anglický: Curium, - latinský: Curium
  • původ názvu: prvek byl pojmenován po manželech Curieových
  • doba objevu: curium objevili Glenn T. Seaborg, Ralph A. James a Albert Ghiorso v roce 1944 na univerzitě v Berkeley v Kalifornii
  • získávání v době objevu: curium 242Cm bylo poprvé připraveno ozařováním plutonia 239Pu částicemi alfa
  • použití v době objevu: curium nemá žádné praktické využití, v základním vědeckém výzkumu slouží k přípravě prvků s vyšším protonovým číslem
  • naleziště v době objevu: curium je uměle získaný prvek, v přírodě se nevyskytuje
  • naleziště v Čechách v době objevu: curium je uměle získaný prvek, v přírodě se nevyskytuje